biosblogger.com
MAHAL
Ang pag-ibig ay punong-puno ng hiwaga, hiwagang nagpapatungkol sa taong nagmamahal. Ang pag-ibig ay punong-puno ng halaga, halagang nagpatungkol sa kanilang dalawa. Sa apartment,doon sila unang nag…