biologijakp.com
Next-Lab/Go-Lab радионице у Нишу и Београду - Биологијакп
Next-Lab је европски пројекат који је заправо продужетак Go-Lab пројекта који има за циљ да омогући наставницима да имају приступ online и remote лабораторијама