biologijakp.com
Šta ćemo sa ugljen-dioksidom? - Биологијакп
Na samom početku da se podsetimo koje su to komponente atmosfere: azot (78%), kiseonik (21%), argon (0.934%), ugljen-dioksid (0.0383%), neon, helijum, metan, kripton, vodonik, azotni oksidi, ksenon, ozon, sumpordioksid, jod, amonijak i drugi. Znamo da je jedan od najvećih problema današnjice aerozagađenje, bilo da se radi o saobraćaju, industriji ili od strane samog čoveka. Koncentracija […]