biologijakp.com
Припремни тестови за школско такмичење - Биологијакп
У циљу пружања помоћи ученицима за припрему школских такмичења Биологијакп је покренула базу тестова са претходних школских такмичења. Сматрамо да је решавање тестова са претходних такмичења најбољи начин припремања, стога смо све тестове које имамо у архиви сабрали и објавили на посебној страни. Како се тестови за школско такмичење разликују од школе до школе , …