biologijakp.com
Обавештење о тестовима за школско такмичење - Биологијакп
Биологијакп је као и ранијих година у циљу пружања помоћи наставницима око реализације школског такмичења припремила тестове за школско такмичење. Тестови су направљени за ученике седмог и осмог разреда који према актуелном правилнику једино могу да се такмиче. Обим градива на школском такмичењу обухвата: За ученике VII разреда градиво од почетка школске године закључно са …