biologijakp.com
Прве информације о такмичењу и записник са Актива наставника биологије Београда - Биологијакп
Комитет за образовање Српског биолошког друштва упутило је Активу наставника биологије Београда допис са незваничним закључцима са састанка комитета који се тичу организације такмичења за школску 2018/19 годину. Организатор такмичења ове годинеRead More...