biologijakp.com
Прве информације о такмичењу и записник са Актива наставника биологије Београда - Биологијакп
Комитет за образовање Српског биолошког друштва упутило је Активу наставника биологије Београда допис са незваничним закључцима са састанка комитета који се тичу организације такмичења за школску 2018/19 годину. Организатор такмичења ове године је исти за основну и средњу школу , а то је Биолошки факултет у Београду. Ове школске године такмичиће се шести, седми и осми разред основне школе и трећи и четврти разред средње школе. Дакле такмичење неће бити одржано за пети разред основне школе и први и други …