biologijakp.com
Књига апстракта са другог конгреса биолога Србије - Биологијакп
На сајту Српског биолошког друштва објављена је књига сажетих радова са другог конгреса биолога Србије. Други конгрес биолога Србије је одржан од 25 до 30 септембра у Кладову. На овогодишњем конгресу учествовали су истраживачи и факултетски професори,али и професори основних и средњих школа Књигу можете преузети у прилогу и у библотеци. Related