biologijakp.com
Исправке кључева за окружно такмичење - Биологијакп
Biološki fakultet u Beogradu zbog grešaka u ključu objavio je izmene ključa. Ispravke u odnosu na prvobitne ključeve: 6. razred pitanje 9: umesto 1,3,5,7 koje se boduje sa po jednim bodom, treba da se boduju samo odgovori 1 i 3 sa po 2 boda 6. razred pitanje 12: umesto 4,1,2,3, treba 1,4,2,3 7. razred 18 pitanje: u koloni G umesto 2 (grkljan) treba 3 (alveole) tako da kompletan odgovor za taj zadatak glesi A.4 B.5; V.4 i G.3 8. razred …