biologijakp.com
Тестови и решења са општинског такмичења - Биологијакп
Na sajtu Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu objavljeni su testovi i rešenja sa opštinskog takmičenja održanog 17. marta 2017. Testove možete preuzeti u prilogu.