biologijakp.com
Akademija za prirodu - Биологијакп
„WWF akademija za prirodu” osmišljena je sa ciljem da uključi nastavnike i učenike osnovnih i srednjih škola u aktivnu i kreativnu zaštitu prirode čiji smo svi deo. Fokus akademije je na jačanju kapaciteta nastavnika i interaktivnih metoda u nastavi na temu zaštite prirode. Takođe, akcenat je stavljen i na praktičnu nastavu za đake, participativni pristup, aktivnosti na terenu i iskustveno učenje. Pružajući motivaciju, budeći radoznalost i osnovno znanje, cilj ovog projekta je da podstakne obrazovni rad unutar učionice, ali i …