biohackingimpact.nl
Designer baby's, Voortplanting & Ectogenesis. Sjoerd Repping
Professor Sjoerd Repping is hoogleraar humane voortplantingsbiologie aan het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. In dit interview praten we over voortplantingstechnologie, genetische analyses, DNA aanpassingen bij embryo's met CRISPR-Cas9 en mogelijke gevolgen hiervan. Sinds 1 februari is hij kwartiermaker van het nieuwe programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik bij Zorginstituut Nederland. Daarnaast blijft hij verbonden aan het AMC