biodlarpodden.se
Ordlista till Biodlarpodden avsnitt 2. Björn Lagerman – BeeScanning
Varför BeeScanning? Syftet med BeeScanning är att hitta en lösning för biodlare att på ett enkelt sätt upptäcka varroa-kvalster innan bisamhället dör. Hur ser varroa-kvalstret ut? Läs mer om…