biodlarpodden.se
2. Björn Lagerman – BeeScanning
Biodlarpodden träffar Björn Lagerman, som med sitt projekt BeeScanning är världsledande och driver utvecklingen inom teknik för bildigenkänning, neurala nätverk och artificiell intelligens (AI). Ba…