bilverkstad.cc
Underjordiskt nätverk av tunnlar med bilslädar kan avlasta Los Angeles trafiksituation
Elon Musk vill bygga ett underjordiskt tunnelsystem för snabbtransport av bilar som ska minska den överjordiska trafiken i ett överbelastat Los Angeles.