billytang.com
摩星嶺 - 戰時山徑 - Billy's HOME 比利强
昨天早上下雨, 有些擔心今天都會下雨, 天公造美, 無下雨, 不過天氣好凍… 得… 14度… >__< 早上和朋友一起在中環茶餐廳食過早餐, 就在中央街市乘搭5號巴士去摩星嶺, 發覺車上乘客大部份都是去同一個目的地, 5號巴士總站… ^__^ 經常跟旅行家的路線, 今次跟朋友一起參加旅行家的遠足活動… ^__^5號巴士總站… 沿路上”摩星嶺徑”… 左面帶眼鏡的男人就是今次旅行家領隊李生, 另一個71歲伯伯就是權叔(陳伯), 今次大家所行的路就是經過權叔的努力, 因而可以欣賞到及了解戰時的遺跡… 傳說中的”mark”哥… 😛 國民黨的軍事小屋… 再前行經過的小屋… 我們幾位朋友都覺得這位小朋友好似”四眼雞丁”… ^__^ 互相扶持的黑白樹… “摩星嶺休憩處”… 戰時炮台, 聽權叔講可以打到去元朗… wow… 中間的植物應該係行山客種的… 人山人海地再向山上行… 大家要跳下去黑黑的… 又一個炮台… 附近真係有好多炮台… 又出發… 在水務局員工宿舍附近有一條”救恩徑”… 重回”摩星嶺徑”23號, 到左”賽馬會摩星嶺青年旅舍”, 有一隻好可愛的小狗… 告別左小狗之後, 又再繼續行程… 又係一個炮台, 這塊大石頭係給炮彈打下來的… 有一班打野戰的人… 這些洞就是子彈造成… 黑洞!? ^__^ 又再繼續行程… 開始一些艱難的山路… 途中有好多麻繩幫左行山人下山… 其實全部都係權叔造ga… 多謝權叔! …