bilimpro.com
Derin uzayda büyüleyici bir yer: Karina Bulutsusu (Video)
300 ışık yılı genişliğindeki bulutsuda yer alan yıldızların yaşam – ölüm döngüsü baş döndürüyor.