bilimdili.com
CERN, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Bilim Sergisi Açtı > Bilimdili.com
Serginin amacı Evren’in kökeni ve maddenin temel bileşenleri hakkında merak etmeye ve şaşkınlık duymaya ilham olmaktır. Bu sergi, CERN’deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’ndaki (BHÇ) deneylerin Evren’in bazı sırlarını nasıl çözmekte olduğunu açıklamakta ve geçmişteki temel araştırmalar ile günümüz teknolojileri arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Serginin içeriği: Girişte ziyaretçiler Büyük Patlama anına geri götürülür; Büyük Patlama sahnesi, Evren’in tarihini …