bilimdili.com
İşyerinde Sapkın Davranışlar > Bilimdili.com
İş ve işyeri kavramlarının çok çeşitlendiği günümüzde, örgüt kültürü ve örgüt normları anlayışı giderek önem kazanmaktadır. Endüstriyel ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak yeni yeni meslek kavramları ortaya çıkmakta ve çalışma hayatımıza yeni kurallar ve normlar getirmektedir. Genel olarak iş hayatını, belli bir disiplin ve yaşam tarzı olarak düşünürsek, işyerini …