bilimdili.com
Türk Düşünce Hayatında Renkler ve Yönler > Bilimdili.com
Erol BARIN* Bu çalışmada, Türk düşünce hayatında önemli rolleri olan renk ve yönlerin adlandırmalardaki durumları, inançlarımızı ve yargı ve düşünce kalıplarımızı şe​killendirmedeki rolleri, zaman İçinde uğradıkları değişiklikleri ve günümüzdeki kul​lanılışlarını örneklerle anlatıp değerlendirerek birtakım sonuçlar çıkarmaya çalışacağım. Çalışmamın esas amacı, kaybolmaya yüz tutmuş kültür değerlerimizin İnsanımıza tekrar kazandırılmasıdır. Ayrıca, böyle çalışmaların Türkçenin gerek ana dili …