bilimdili.com
Orta Asya ve İdil-Ural Bölgesi Türk Lehçelerinde Belirsizlik Yapısı > Bilimdili.com
Orta Asya ve İdil-Ural bölgesi Türk lehçelerinde belirsizlik ifadesi sağlamak için iki yola başvurulmaktadır. Bunlardan ilki, bildirme ekinin bu amaçla kullanılmasıyla ortaya çıkmıştır: kimdir “herhangi biri, birisi”, qaygadır “bilinmeyen bir yere, kim bilir nereye”, qandaydır / neçükdir “kimbilir nasıl, bir şekilde, herhangi bir halde”. Diğer yöntemde ise belirsizlik, kimi lehçelerde sıfat, kimilerinde ise bir ön ek gibi gibi kullanılan alla(+) yardımıyla sağlanmaktadır. Bu çalışmada bu yapı üzerinde durulacaktır.