bilimdili.com
Mitosların Gündelik Hayatımızdaki İzleri > Bilimdili.com
Mitolojik varsayımlar toplumların uyanıkken gördükleri düşlerdir. Mitoslar, kozmik varoluşu anlamlandırma ve yapılandırma çabasının (ihtiyacının) ürünüdürler. Tasavvur ya da tahayyül olarak mitik unsurlar muhtelif nedenlerle unutulabilirler, dönüşüme veya anlam değişmesine uğrayabilirler, gözden düşmüş gibi görünebilirler, entelektüel sorgulamayla otoritelerini kısmen yitirebilirler ama büsbütün yok olmazlar. Mit şöyle ya da böyle daima varlığını korur. Rasyonalizasyon[i] yöntemiyle kendini gizleyerek …