bilimdili.com
İlk Türk Askerî Birlikleri; Akıncılar ve Akınçu Terimi > Bilimdili.com
akınçu “akıncı, baskın yapan” Clauson, akınçu sözcüğünün kökünün akın olduğunu ve akından türemiş isim olduğunu söylemiştir. Akın sözcüğünün “akıncı, baskın partisi” anlamlarına geldiğini de eklemektedir. Akıncı kelimesi “gece yarısı düşmana saldıran öncü birlik” anlamının yanı sıra Osmanlı devletinin son dönemine kadar (I. Dünya savaşına) “düzensiz birlikleri bir araya getirilmesi” anlamında kullanıldığını belirtmektedir (Clauson, 1972: 88). …