bilimdili.com
Şair ve Patron > Bilimdili.com
Şair ve Patron tarihçilerin kutbu Halil İnalcık tarafından kaleme alınmıştır. Tam adı “Şair ve Patron Patrimonyal Devlet ve Sanat Üzerinde Sosyolojik Bir İnceleme” olan eser ilk olarak 2003 yılında basılmış ve pek çok baskı daha yapılmıştır. 91 sayfa olan kitap 6 başlıktan oluşmaktadır. Bunlar; 1. Patrimonyal Devlet ve Sanat 2. Osmanlı Saray Kültürünün Gelişmesi ve …