bilimdili.com
Güney Sibirya Arkeolojisi ve Şamanizm > Bilimdili.com
Çirkin, Sergen (2019). Güney Sibirya Arkeolojisi ve Şamanizm, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 480 s., ISBN 978 – 975 – 08 – 4461 – 4 Saffet Alp YILMAZ[1] Bu kitap, “Şamanizm’in bir din mi, yoksa yalnızca bir inanç sistemi mi?” tartışmalarına somut yanıtlar sunuyor. Keza Avrupalı eski oryantalist görüşün temsilcileri, Şamanizm’i din olarak değil; ilkel bir …