bilimdili.com
Milli Mücadele Dönemi Türk-Sovyet Rusya İlişkileri > Bilimdili.com
Birinci Dünya Savaşı (1914-1918) yıllarında İtilaf Devletleri arasında yer alan Rusya, 1917 Bolşevik İhtilali’yle bu ülkelerden kopmuştur. 3 Mart 1918’de ise Brest-Litvosk antlaşmasıyla savaştan çekilmiştir. Bu durumun sebebi Batı ile Bolşevikler arasında mevcut olan ideolojik zıtlıktır. Bolşevikler artık Batı ülkelerini emperyalist olarak görüyor, kendini ise antiemperyalist olarak addediyordu. Bu sayede 1919 yılında Milli Mücadele başlarken …