bilimdili.com
Bireysel Sömürgecilik Çağının Mağara Sakinleri > Bilimdili.com
İçerisinde bulunduğumuz çağ artık o bildiğimiz yeniçağ değildir. Bununla birlikte içerisinde bulunduğumuz çağ o bildiğimiz yeniçağın uzantısıdır. Kimileri bu çağa postmodern zamanlar diyor, kimileriyse yeni modern zamanlar demeyi yeğliyor. İçerisinde bulunduğumuz bu acayip çağı modernliğin zirvesi olarak tanımlayanlar da vardır modernliğin karşıtı olarak değerlendirenler de vardır. Richard Sennett “yeni kapitalizm kültürü” derken Anthony Giddens ise …