bilimdili.com
Alman Aydınlanmasının Öncü Düşünürleri > Bilimdili.com
Alman aydınlanması kavramı felsefi ve toplumsal aydınlanmanın Almanya’da kazandığı içeriğe işaret etmek üzere kullanılmıştır. Alman aydınlanması dine karşı oluşmuş bir düşünce değildir. Aksine Alman aydınlanmasının dinsel bir boyutu vardır. Çünkü Alman aydınlanmasının düşünürleri Protestan hareketinin bir uzantısı olan “pietizm”den etkilenmişlerdir. Dini popüler kılmak isteyen bir hareket olarak adlandırabileceğimiz pietizm ile felsefeyi popüler kılmak isteyen Alman …