bilimdili.com
Masaldan Gerçeğe Açılan Bir Kapı: "Son Bilgiler Işığında Kürşad İsyanı" > Bilimdili.com
“Türkler özgürlüklerine son derece düşkün halktır. Başka bir milletin egemenliği altında yaşamak onlara her zaman, her bölgede ağır gelmiş; bu yüzden de başkaldırarak kendi devletlerini yaratmışlardır. “ Lev Nikolayeviç Gumilev Türk tarihinin en önemli devirlerinden birisi olan Gök-Türkler dönemine ilişkin tanıtacağım ilk kitap, daha önce planlamış olduğumun aksine, tıpkı Hunlarda olduğu gibi yine Prof. Dr. Tilla …