bilimdili.com
İttihat ve Terakki Cemiyeti Hakkında 2 Yeni Belge > Bilimdili.com
Yazan: Umut Berhan ŞEN İTTİHAT ve TERAKKİ Cemiyetinin en yetkili organı olan Merkez-i Umumi, üyelerine yolladığı yazılarla olaylar karşısında nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda onlara bilgi ve direktifler vermiştir. Merkez-i Umumi’nin etki ve tepkisinin tanıklığını sağlayan bu iki önemli belge, ilk defa tarafımca yayınlanmaktadır. Bu tarz çalışmalara ilk defa bir örnek teşkil etmesi amacıyla, arşivimden …