bilimdili.com
İran'da Kazak Hanlığı Döneminden Kalma El Yazmaları Bulundu > Bilimdili.com
Kazak hanlarının İran’a yaptığı seferler hakkında el yazmaları bulundu. Kazakistanlı tarihçiler önceden belli olmayan evraklar ile Kazak hanlığının İran’a yaptığı seferlere dair değerli el yazmaları buldu. Son zamanlarda Kazak hanlığının tarihi hakkındaki el yazmaları toplamak amacıyla bilimlik amaçlar doğrultusunda geziler yapılmaktadır. “Halk tarih dalgasında” programı ile İran ve Hindistan’ın bilimlik derneklerine arkeolojik gezilere başlanmıştır. Şarkiyat …