bilimdili.com
ESKİ TÜRKLER: AİLE VE EVLİLİK > Bilimdili.com
Eski Türk toplumunda aile yapısı ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmalar genellikle birbirini tutmamaktadır. Bunun sebebi ise çalışma yapan kişilerin ilgilendikleri dönemle ilgili çalışma yapmalarından kaynaklanmaktadır. Bu yazıda kısaca Göktürk topluluğundaki aile yapısına değinilecektir. Türkler zaman içerisinde farklı coğrafî bölgelerde yaşamışlardır. Bu durum farklı toplumlarla iletişimleri sonucunda aile yapısında ve bakış açılarında bazı değişikliklere …