bilimdili.com
Dijital Arşivlerde Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemi Süreli Yayınları > Bilimdili.com
Önceki dönemlerde yayınlanmış gazete ve dergi gibi süreli yayınlar tarihçilerin vazgeçilmez kaynaklarından birisidir. Eski bir gazete veya derginin tüm sayılarına ulaşmak çoğu kez pek kolay olmuyor. Dijital arşivler bu açıdan tarihçilere çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Dijital tarih alanında ileri ülkelerin pek çoğunda süreli yayınların neredeyse tümü dijitalleştirildi. Ülkemizde bu alanda daha alınacak çok yol …