bilimdili.com
Altay Dağlarında Büyük Keşif: 50.000 Yıllık Sanat Eserleri > Bilimdili.com
Altay Dağlarında bir Paleolitik Çağ merkezi olan Denisova Mağarası, içerdiği ilginç buluntular ile dünya tarihine yeni katkılar sunuyor. Toplan 22 arkeolojik tabakanın tespit edildiği mağaranın en alt tabakası yaklaşık 180.000 yıl öncesine tarihleniyor (22. tab.). Orta Paleolitik döneme ait bu tabakaların üzerinde 11. tabaka ile Üst Paleolitik döneme geçiliyor ve modern insan Sapiens Altay coğrafyasında …