bikailarobbi.wordpress.com
semakin jauh semakin kafir
fakir nurani adalah gerbang kekafiran nyata, dan tersebutlah Kefakiran mendekatkan pada Kekafiran #Bikailarobbi kajian apa adanya perihal hubungan kafir dan istidraj kerap sayyed singgung dengan f…