bijgekleurd.wordpress.com
Overwerk
Een harde tik, gevolgd door een beetje ruis. De helft van de verlichting dooft. Het moet zeven uur zijn, stipt. Ik zucht, sta op en rek me luidruchtig uit. Ik blijk de laatste te zijn op de verdiep…