bijbelvorser.wordpress.com
Nederlandse vraag om hernieuwd belijden
In de Nederlandse protestantse kerk werd de afgelopen weken de Synode van Dordrecht herdacht en werd de vraag gesteld of men niet tot een nieuwe belijdenis moest komen. De ondertekenaars van de ver…