bigstarmedia.vn
SMEs - Eo hẹp ngân sách, làm Content Marketing sao cho hiệu quả?
Ngân sách eo hẹp, hạn chế về nhân lực, tầm nhìn ngắn hạn khi xây dựng chiến lược Marketing, đây chính là những rào cản lớn khiến hầu hết các SMEs và Startups.