bif.rs
Stavovi najuspešnijih preduzetnika u Srbiji i svetu o poslovnoj klimi: Malobrojni, ali ključni za napredak | Biznis i Finansije
Mada najuspešniji domaći preduzetnici kao jednu od najvećih prepreka za brži rast ističu otežan pristup spoljnim izvorima finansiranja, podjednako kao i najbolji preduzetnici u svetu nastoje da ulažu u stalno inoviranje svog poslovanja i u kvalitetan kadar. Ovogodišnje istraživanje „EY Preduzetnički barometar“ pokazuje i da je skoro dve trećine najboljih preduzetnika u Srbiji spremno da svojim znanjem i iskustvom pomognu mladima koji su tek na početku preduzetničke karijere. Ovaj rezultat posebno ohrabruje ako se ima u vidu da preduzetnici, iako malobrojni u svakom društvu, predstavljaju glavne pokretače napretka. Najuspešniji preduzetnici u Srbiji kao vodeće izazove u svom poslovanju navode nedostatak [...]