bif.rs
Insajder: Zašto Vlada Srbije finansijski pomaže Beogradu? | Biznis i Finansije
Vlada Srbije nastavila je i tokom ove godine da, pre svega netransparentno i bez jasnih kriterijuma, iz budžetskih rezervi dotira lokalne samouprave, a samo Gradu Beogradu je po tom osnovu uplaćeno blizu četiri miliona evra iako njegove vlasti tvrde da je „kasa puna“, a budžet „nikad stabilniji“, piše Insajder. Sredstva iz budžetske rezerve se već godinama preusmeravaju za različite namene lokalnim samoupravama uprkos činjenici da svi gradovi i opštine već dobijaju sredstva koja su im opredeljena godišnjim budžetom. "Nikada građanima nije objašnjeno ni po kojim kriterijuma, niti za koje namene se ovaj novac iz centralnog budžeta stavlja na raspolaganje lokalnim [...]