bif.rs
Tanjug 2016. završio u gubitku od 51 milion dinara | Biznis i Finansije
Javno preduzeće Novinska agencija Tanjug završilo je 2016. godinu sa neto gubitkom od 51,26 miliona dinara, dok je u 2015. godini imalo neto dobit od 34,12 miliona dinara, navodi se u Napomenama uz finansijske izveštaje za 2016. godinu ove agencije, dok je uvid u ovaj dokument imalo Udruženje novinara Srbije. - Poslovna 2016. godina završena je sa negativnim finansijskim rezultatom, tako da Tanjug JP nema obaveze po osnovu poreza na dobit za 2016. godinu - piše u obrazloženju finansijskih izveštaja. Tanjug je za više od šest miliona dinara uvećao prihod od prodaje u 2016. u odnosu na 2015. godinu. Tako [...]