bif.rs
Novi propisi o medicinskim sredstvima usaglašeni sa EU | Biznis i Finansije
Nacrt zakona o medicinskim sredstvima predviđa odvajanje propisa kojima se uređuju medicinska sredstva od propisa kojima se uređuju lekovi. Oblast medicinskih sredstava za veterinarsku i humanu medicinu, takođe, biće posebno regulisane, istaknuto je na javnoj raspravi u Privredne komore Srbije, a navedeno je na zvaničnom sajtu Komore. U Privrednoj komori Srbije prošle nedelje je održana Javna rasprava o Nacrtu zakona o medicinskim sredstvima u kojoj je učestvovalo više od 60 predstavnika - proizvođača medicinskih sredstava, ovlašćenih predstavnika proizvođača medicinskih sredstava, veledrogerija, Farmaceutskog fakulteta u Beogradu i drugih obrazovnih institucija. Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima iz 2010. godine započeto je [...]