bif.rs
Navike u korišćenju osiguranja u Srbiji: Žene izdvajaju više novca za zdravlje    | Biznis i Finansije
U Srbiji je najzastupljenije putničko zdravstveno osiguranje, učestalost korišćenja životnog osiguranja raste sa uzrastom, a prošle godine gotovo svaki drugi stanovnik je obavio bar jedan pregled u privatnim zdravstvenim ustanovama, iako je privatno zdravstveno osiguranje uplaćavao tek svaki deseti. Nešto više od polovine stanovnika (52.7%) u Srbiji koristi bar neku od tri vrste osiguranja: putničko zdravstveno, životno i privatno zdravstveno osiguranje. Pritom, tri četvrtine korisnika koristi samo jednu od pomenutih vrsta osiguranja, svaki peti koristi dve vrste, a samo 6.8% njih koristi sve tri vrste osiguranja, pokazuju rezultati najnovijeg istraživanja beogradske agencija za istraživanje tržišta i javnog mnjenja MASMI o [...]