bif.rs
Saopštenje Srpskog PEN centra povodom marginalizacije kulture | Biznis i Finansije
Srpski PEN centar upozorava javnost na sistematsku marginalizaciju kulture u našem društvu. Umesto vrhunske kulture, na javnoj sceni oživljavaju prevaziđeni koncepti, od zahteva da patriotizam bude prvi i najvažniji zadatak kulture, do favorizovanja prenaglašeno prigodnih i ispraznih državnih svetkovina kakvih danas nema ni u jednom evropskom društvu. Državni budžet za kulturu predstavlja otvoreno ponižavanje srpske kulture i nedostojan je jedne evropske zemlje, a pogotovo vrhunskih rezultata koje ostvaruje naša savremena kultura. U kulturnim institucijama na nacionalnom i na lokalnom nivou došlo je do smene ostvarenih i prepoznatljivih ličnosti naše kulture. Kultura je potisnuta iz medija, a kulturni događaji iz javnog [...]