biettout.com
Tại sao bạn lái xe đi ăn tối nhưng lại đi nhầm đường đến công ty?
Hãy tưởng tượng rằng bạn thường lái xe đến nơi làm việc mỗi ngày. Một hôm, bạn lấy xe ra ngoài để đi ăn tối. Trên đường đi bạn đang mải miết suy nghĩ về một bài báo bạn vừa đọc và đến khi nhận ra thì bạn thấy mình đang lái xe trên con đường đến công ty!