biengioihaidao.wordpress.com
Hạ thủy tàu trinh sát 500CV cho Cảnh sát biển Việt Nam
(Tin tức – Sự kiện) – Tàu trinh sát 500CV là tàu vỏ thép do Viện Thiết kế tàu quân sự (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) thiết kế theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia.…