biengioihaidao.wordpress.com
Con đường thực hiện giấc mơ Trung Hoa về năng lượng
(Phân tích – Bình luận) – Tiếp theo những lý giải cụ thể về từng chi tiết của giàn khoan Hải Dương 981, chuyên gia Đỗ Thái Bình phân tích về tham vọng đại dương của người TQ…