biengioihaidao.wordpress.com
TẠI SAO VIỆT NAM CHƯA SỬ DỤNG HẢI QUÂN GIẢI QUYẾT GIÀN KHOAN HD-981
(Blogspot.co.uk) – Đến thời điểm này đã là gần 2 tháng, kể từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế và thềm lục địa nước ta. Kèm the…