biengioihaidao.wordpress.com
Tình hình Biển Đông ngày 28/6
(Thời sự Biển Đông) – Ngày 28/6, máy bay của Trung Quốc bay lượn nhiều vòng quanh khu vực giàn khoan Hải Dương-981. Tàu Trung Quốc dàn hàng ngang thành từng nhóm 7-10 tàu để tăng tốc, áp sát và ngă…