biengioihaidao.wordpress.com
Đâu là lý do thực sự khiến TQ ngang ngược, hung hăng ở Biển Đông?
(Vấn đề biển Đông) – Hành động của TQ trên Biển Đông hiện nay một phần là do quy mô, khả năng và kinh nghiệm hoạt động trên biển của hải quân và cảnh sát biển TQ đã tăng nhanh.…