biengioihaidao.wordpress.com
Dương Khiết Trì run sợ – Tàu luống ca luống cuống
Tàu đã thua rồi! (Sự kiện – Nhân chứng) – Dương Khiết Trì đã khẳng định rằng Tàu đang cực kỳ bối rối, rằng Tàu đang ở vị trí chiếu dưới so với Việt Nam, rằng Tàu đang xấu hổ cố lấy chút hơi t…